Soprum och miljörum

I miljö- och soprum är det framförallt väggar som skadas av sopkärlen vid tömning samt dörrar och andra utrymmen. Detta är något som oftast bortprioriteras och skadorna finns kvar på fastigheten.

Därför kan det vara en god idé att investera i skydd för att minska risken för tråkiga skador som orsakas av oaktsamhet. Då vi börjar tänka på våra rutiner vid byggande av miljö- och soprum så satsar vi allt mer på långsiktiga lösningar. Skadorna kan innebära stora kostnader övertid.

Nedan hittar ni våra skydd som passar för miljö- och soprum. De flesta skydden är enkla att montera och installationsmanualer skickas med.

Produkter för soprum och miljörum