Soprum och miljörum

I miljö- och soprum är det framförallt väggar som skadas av sopkärlen vid tömning samt dörrar och andra utrymmen. Detta är något som oftast bortprioriteras och skadorna finns kvar på fastigheten.

Därför kan det vara en god idé att investera i skydd för att minska risken för tråkiga skador som orsakas av oaktsamhet. Då vi börjar tänka på våra rutiner vid byggande av miljö- och soprum så satsar vi allt mer på långsiktiga lösningar. Skadorna kan innebära stora kostnader övertid.

Nedan hittar ni våra skydd som passar för miljö- och soprum. De flesta skydden är enkla att montera och installationsmanualer skickas med.

Produkter för soprum och miljörum

 • Väggskydd, gummi

  Enkelt och effektivt skydd mot skador på byggnad och fordon.
 • Skyddsbygel, dubbel

  Skyddsbygel, dubbel är bland de mest motståndskraftiga påkörningsskydden.
 • Skyddsbygel, hörn

  Skyddsbygel, hörn är ett påkörningsskydd som skyddar hörnen på byggnader, maskiner, produktionshallar och fristående pelare både utom- och inomhus.
 • Skyddsbygel, rak

  Skyddsbygel, rak av stål har hög hållfasthet och är en mycket robust konstruktion och används främst som väggskydd.
 • Kantskydd

  Kantskydd används ofta för väggskydd och styrsystem men även för att skydda maskiner, hyllor och andra objekt från stötar av gaffeltruck.
 • Påkörningsskydd

  Extremt starka påkörningsskydd av stål som monteras direkt på golvet. Stoppar gaffeltruck och pallyftare effektivt.
 • Träskydd

  Utmärkt produkt för att skydda väggar i logistik- och industrihallar.