Parkering

Parkeringsplatser är oftast väldigt utsatta för skador. Detta gäller både fordon och fastigheter. Det kan vara dörruppslag, smala parkeringsplatser eller att man av ouppmärksamhet kör in i “väggen”. Skadan uppstår inte enbart på fastigheten utan även på fordonet.

Skydden har som funktion att synliggöra och varna i förebyggande syfte. Påkörningsskydd används även för att skydda gångtrafik, spärra av olika områden och för att minimera risker för olyckor.

Våra produkter för parkeringsplatser minskar underhållskostnader och rekommenderas till bostadsrättsföreningar, parkeringar i handelsområden och parkeringshus.

Tyvärr är det många som inte förstår vikten av att ha ordentligt med skydd på parkeringsplatser och därav väljer kortsiktiga lösningar. Våra skydd är kostnadseffektiva över tid och erbjuder mervärde till både kunder och ägare.

Nedan hittar ni vårt urval av skydd avsedda för parkeringsplatser. Våra skydd är speciellt framtagna och utvalda för specifika behov.

Produkter för parkering