Lager

Att investera i skydd för lager är oerhört fördelaktigt. Det minskar risken för skador på fastigheten och fordonen. Oftast är det pelare, ställage och väggar som skall skyddas. Man bör även skydda gångtrafik och andra viktiga strukturer i fastigheten. Långsiktigt bidrar detta till mindre kostnader och ökat värde på fastigheten.

Produkterna skall skydda, förebygga och varna. Vi har ett brett sortiment och vi har lång erfarenhet av att tillgodose skydd för lagerfastigheter.

En av de absolut viktigaste delarna är att välja rätt typ av skydd för ert behov. Vad händer om skador uppstår på skydden – behöver vi stoppa produktionen? Hur ser det ut i framtiden – kommer vi att bygga om fabriken? Hur mycket volym i trafik? Vikten av fordonen? Vilka hastigheter?

Nedan hittar ni våra bäst lämpade skydd för lager.

Produkter för lager