Vad är smide?

Smidesmetoder

De vanligaste metoderna när det gäller varmsmide i stål är sänksmide, stuksmide och friformssmide.

Sänksmide

Sänksmide är ett sammanfattande begrepp för smide i slutna verktyg och utförs vanligtvis i hejare eller smidespressar. Uppvärmning till smidestemperatur (1 150 – 1 250°C) sker i gas-, olja eller induktionsugnar.

Stuksmide

Stuksmide utförs i speciella maskiner med tredelade verktyg som gör att man kan smida utan smidessläppning på de flesta ytor. Produkter som med fördel tillverkas i stuksmidesmaskiner är typ axlar med fläns. Även detaljer med hål kan tillverkas i stuksmidesmaskiner.

Friformssmide

Smide som tillverkas i öppna relativt enkla verktyg. Användes oftast vid små kvantiteter.

Smide från Enbrotec

Sen starten 1988 har Enbrotec levererat smide till den svenska verkstadsindustrin.

Genom vår sammansättning av leverantörer så kan vi erbjuda produkter som är framställda med alla typer av varmsmidda metoder såsom: sänksmide, stuksmide, friformssmide m.m. Vi kan även leverera värmebehandlade och maskinbearbetade produkter. I vår verksamhet ingår dessutom fästelement special.

Våra kunder finns i de flesta branscher såsom: fordons-, järnvägs, jordbruks- och verkstadsindustrin m.fl.

Vi hanterar

Sänksmide 0,5 – 130 kg

Friformsmide 0,5 – 2 000 kg

 

Hjälp med produktutveckling

Sakkunnig rådgivning och hjälp med smidesutformning Vi har mångårig erfarenhet av alla typer av smiden och ser gärna att ni frågar oss redan på utvecklingsstadiet.

Kvalitetssäkerhet

Samtliga av våra leverantörer är ISO 9002-certifierade. Vi har våra leverantörer av smide i Indien, England, Frankrike, Polen, Litauen och Estland.

Leveranssäkerhet

Tack vare ett nära samarbete med våra erfarna leverantörer kan vi garantera leveranstid med täta kontakter och frekventa leveranser.

Vi gör inspektion under produktion och ser till att leveranstiden hålls.

Kortaste ledtid

Tidsbesparing, kunden behöver inte leta efter den smedja som klarar hans specifika smidesdetalj.

En leverantör för olika typer av smiden

Servicelager

Vi erbjuder servicelager, för snabbt klara eventuella produktionstoppar.

Smide ger konkurrenskraftiga priser

Smide – gjutning

Materialet blir homogent och fritt från porer vid smidning. Detta innebär högre produktsäkerhet, minskad kassation och minskat behov av slutkontroll. Dessutom har man större möjligheter att värmebehandla smidda produkter till önskade egenskaper. Det innebär högre hållfasthet som i sin tur innebär att man i många fall kan minska vikten på produkten.

Smide – svetsning

Produkternas hållfasthet blir högre och materialförbrukningen mindre vid smidning. Vidare blir tillverkningskostnaden lägre, förutom vid små serier.

Smide – maskinbearbetning

Tågan i det smidda ämnet ger en högre hållfasthet hos de smidda produkterna jämfört med produkter maskinbearbetade från stång. Behovet av maskinbearbetning blir mindre och totalkostnaden på färdig detalj blir mindre vid en viss seriestorlek. Lönsam seriestorlek för smide bestäms till stor del av geometrin på färdig detalj.